درباره عبور

انتقال و جابجايي در طول تاريخ همواره يکي از نيازهاي اساسي ما بوده است که گاهي درقالب نقل و انتقال افراد وگاه نيز درقالب جابجايي کالا و خدمات صورت ميپذيرد ، ولذا همواره جابجايي درزندگي ما اجتناب ناپذير است. به عبارتي نميتوان انسان بدون تحرک را تصور کرد ، برآورده کردن اين نياز با عنوان حمل ونقل درطول تاريخ بطرق مختلف صورت گرفته و هميشه نيز درحال تغيير وپيشرفت بوده و خواهد بود. امروزه در همه جوامع وبه تبع آن کشور عزيز ما علم و صنعت به کمک انتقال وجابجايي کالا و مسافر آمده و چونان نقش اساسي پيداکرده که حمل و نقل را شاهراه حياتي اقتصاد هرکشور مي نامند .

فعالان و متصديان در بخش هاي گوناگون حمل و نقل اعم از سياستگزاران، برنامه ريزان و مجريان درحال حاضر درحدتوان خود نقش آفريني کرده و شرايطي را فراهم نموده اند تا ما بتوانيم نسبت به جابجايي و حمل و نقل کالا، خدمات، و انسان ها ازطرق آسان تري اقدام نماييم .

با اين وضعيت چه نيازي به حضور مجموعه عبوراحساس شده است ؟

به عبارت ديگر ما کيستيم وچه ميگوييم: جمع همکاران ما در سايت و اپليکيشن تخصصي حمل و نقلي عبور با سابقه اي حدود دودهه درصنعت حمل و نقل کالا و مسافروهمچنين صنعت گردشگري بعنوان مجري ، و استفاده از علوم جديد خصوصا در صنعت آي تي ، اميدواريم بتوانيم اين سرمايه گرانبها را در اختيار شما عزيزان قرار دهيم و با تبليغ و گسترش خدمات حمل و نقل عمومي که درحال حاضر تحت تاثير شرايط موجود تاحدودي محجور مانده است از نظارت عالي همه سازمانهاي مرتبت صادرکننده مجوز استفاده نموده و پيشنهادات متنوع سفرهاي مطمئن تري را به شما تقديم نمائيم . و اما چگونه؟

تصور کنيد وقتي نياز به جابجايي و حمل و نقل ميهمانان و يا کالاهاي خود را داريم صدها سوال بخاطر وضعيت ترافيک؛ تنوع خدمات؛ پراکندگي شرکتهاي توليدکننده خدمت ، وجود اشخاص سود جو و بدون مجوز دربازار و موارد ديگري از اين قبيل ذهن ما را درگير ميکند و علاوه براين موارد ، خطرات قابل تصور در بخش هاي مختلف حمل و نقل در بسياري از موارد استرس مارا افزايش داده تا جايي که ميتواند به جهت بي تجربگي ما در اين صنعت ، گرفتار افرادي شويم که برخلاف قوانين حمل و نقل؛ بدون مجوز وحمايتهاي قانوني. نظارتي و بيمه اي مشکلات جديدي براي ما ايجاد مينمايند، و دقيقا در اين زمان ما درکنار شمائيم تا با تهيه بهترين آفرها شرايطي را فراهم نمائيم تا تصميم کم ريسک تري را بگيريد.

بعنوان مکمل خدمت مورد نياز شما ، سامانه عبور درصدد است تا خود نيز متصدي بخش کوچکي از عمليات اجرايي مانند انتقال شما و خانواده محترم ياکالاهاي شما در داخل شهرها يابين شهرها با وسايل نقليه هوايي ، ريلي ، جاده اي و دريايي موجود شود و همچنين بامراجعه حضوري به رستوران ها و مجتمع هاي بين راهي و خدمات امدادي شهري و جاده اي و اطمينان از سلامت خدمات آنها بهترين شرايط لذت سفر رابراي شما فراهم نمايد.

بااين ادعا شما در سايت و اپليکيشن عبور با صاحبان خدماتي مواجه هستيد که در مقايسه با رقباي خود از بهترين شرايط فروش خدمت وپاسخگويي به نارضايتي ها برخوردارند ضمن آنکه اين سامانه وظيفه خود مي داند که بانظارت شبانه روزي بر عملکرد ارائه کنندگان خدمت در اين فضا ،به شکايات احتمالي شما رسيدگي وجواب قانوني لازم را به شما تقديم نمايد.

خلاصه کلام در اين سامانه کاملا تخصصي ازدرب منزل يا محل کار خود تا مقصد نهايي سفر شما ميتوانيد بعنوان مشاوري امين از خدمات حمل و نقل بارومسافر اعم ازهوايي.ريلي.دريايي وجاده اي و همچنين ساير خدمات مورد نياز درطول سفر ارائه شده دراين فضا استفاده کنيد و با خيال راحت سفر نماييد چرا که تجربه به ما ثابت کرده که قانونمند فعاليت نماييم تا آسوده باشيم و در سايت و اپليکيشن عبور هدف نهايي کاري قانون مند همراه با آرامش. آسايش و ايمني براي شماست. منتظر شما مشتريان خاص هستيم. پيروز باشيد.