قوانين و مقررات عبور

قوانين عمومي

در اپليکيشن عبور هر طرح. برنامه. واقدامي کاملا قانونمند و براساس ضوابط و مقررات سازمان هاي پشتيباني کننده در جمهوري اسلامي ايران تنظيم. اجرا و نظارت ميشود. سازمان راهداري و حمل و نقل درباب حمل و نقل برون شهري. سازمان تاکسيراني در مبحث حمل و نقل درون شهري و سازمان هاي صادر کننده مجوز تجارت الکترونيک از مراجعي هستند که بر کار وعمليات اين اپليکيشن نظارت خواهند داشت واز اين حيث بهرهبرداران از خدمات عبور ميتوانند مارا نظارت و براساس قوانين موجود درخواستهاي قانوني خود را مورد مطالبه قرار دهند.

کاربر رايگان يا تخفيف دار

براساس شرايط و ضوابطي ازجمله تعداد خاصي سفر. عضويت در باشگاه مشتريان. معرفي اپليکيشن به ديگران و يا ... مشتريان ميتوانند در مواردي به عنوان کاربر رايگان يا تخفيف دار تعريف واز حقوق ايجادي درهر بخش برخوردار شوند.
قوانين و مقررات ايجاد هريک از اين حقوق در بخش هاي مختلف از جمله عضويت در باشگاه مشتريان به تفصيل تصريح خواهد شد قوانيني که اعمال آن مطابق قوانين و مقررات رسمي وعرفي کشور خواهد بود.

مقررات گفتگو

وقتي در فضاي اپ به گفتگو ميپردازيم بايد نسبت به رعايت امور زير اقدام نماييم
1- ديدگاه ها بايد در کمال احترام و رعايت اخلاق اسلامي بيان شود
2- ديدگاهها ودرخواستها بايد براساس قوانين و مقررات رسمي کشور و فاقد وجه مجرمانه وکيفري باشد
3- باتوجه به حضور افراد با سنين وجنسيت هاي گوناگون در تالار گفتگو رعايت اخلاق. ادب. احترام داراي شکيبايي کافي و لازم از ضروريات حضور در گفتگو و دريافت پاسخ مناسب است
4- ارسال مطالب هرزنامه. و يا تبليغاتي و ساير مواردي که به موضوع بحث ارتباط ندارد ممنوع است.

پرداخت ها

در اپليکيشن عبور عمده مبناي پرداختها بصورت غيرنقدي و قابل پيگيري از طرق مختلف است ولي جهت رعايت حال مسافراني که امکان پرداخت ديجيتال ندارند در مواردي نيز امکان پرداخت نقدي پيش بيني شده است دراين موارد نيز فروشندگان موظفند بنا به درخواست شما فاکتور يارسيد لازم را براي پيگيري هاي بعدي ارائه نمايند.
علاوه براين بليط هاي صادره در هر مرحله نيز اعتبار اسنادي قابل اتکا را دارا ميباشند

قيمت گذاري

در اپليکيشن عبور دو بخش قيمت گذاري وجود دارد
1- خريد هايي که توسط مراجع صالح قيمت گذاري رسمي دارند و به خدمات عمومي ارتباط دارد مانند قيمت بليط سيستمي هواپيما. قطار. اتوبوس و ... دراين امور الزام آور بخشنامه ها و دستورالعمل ها ي صادره از طريق مراجع قابل ملاحظه در اپليکيشن وساير مراکز ميباشد
2- مواردي که بنا به ظرفيت بازار باکاهش يا افزايش قيمت مواجه ميشوند مانند خدمات چارتر و يا بين راهي وتخفيف دار به جهت امتياز افراد خاص
درهريک از اين امور مشتريان ميتوانند با سايتها يا مراکز فروش مشابه قيمتها را مقايسه نمايند و در صورتي که اضافه پرداخت يا کاهش خدماتي را مشاهده نمودند از روش هاي گوناگون از جمله مراجعه به دفاتر شرکت نسبت به آن اعتراض و آن را مطالبه نمايند که درهرصورت احقاق حقوق مشتريان وفق مقررات از وظايف اصلي ماست.