خدمات اقامت در هتل توسط اپليکيشن عبور

سايت و اپليکيشن هاي زيادي براي ارائه خدمات اقامتي در سراسر کشور درحال حاضر فعال مي باشند و در سايت و اپليکيشن عبور نيز اين خدمات بگونه اي متفاوت قابل رصد و پيگيري است ، به اعتقاد ما حذف دلالي در صنعت گردشگري از ضرورياتي است که باعث کنترل قيمت ها در زمانهاي متفاوت ميگردد ، سامانه فروش خدمات هتل در اين فضا مستقيما توسط هتلها مديريت و قيمت گذاري ميشود و شما ميتوانيد اتاق خود را با همان قيمتي خريد نماييد که رزرواسيون هر هتل براي مراجعين حضوري خود باتخفيف قيمت گذاري مي نمايد ، علاوه بر اين نوآوري در سامانه عبور ، شما از آخرين تخفيفات قيمتي اقامت خود نيز مطلع و برخوردار ميشويد و همچنين ترکيبي از خدمات هتل و وسائل حمل ونقل تحت عنوانهاي قطار با هتل ، هواپيما با هتل و اتوبوس با هتل را نيز از ما بخواهيد .
براي استفاده از اين سامانه کافي است در قسمت مربوط به خدمات گردشگري برروي گزينه هتل يا اقامت کليک کنيد و با دنياي جديد از خدمات اقامتي مواجه گرديد ، گسترش خدمات اين سامانه به ساير هتلهاي کشور جزء برنامه هاي ماست که با توجه به درخواست هتلهاي موجود درکشور در حال ساماندهي و عملياتي نمودن پوشش همه هتلها با خدمات متنوع گردشگري در سطح کشور و بزودي در خارج از کشور هستيم.