خدمات هواپيمايي در اپليکيشن عبور

درحال حاضر سايتها و اپليکيشن هاي مختلفي مبادرت به ارائه خدمات هوايي داخلي وخارجي مينمايند اما سايت و اپليکيشن عبور داراي امتيازاتي بشرح ميباشد: 1- ماتلاش کرديم برنامه ريزي سفر شما حتي الامکان متناسب با درخواست هاي شما باشد به همين دليل شما قبل از هر جستجويي ميتوانيد شرکت حمل و نقل هوايي مدنظر خود را به اپليکيشن بگوييد و کليه سفرهاي شرکت مذبور در مسير وزمان درخواستي را ملاحظه نماييد (جستجو براساس شرکت مجري خدمات) 2- انتخاب نزديکترين حرکت در مسير درخواستي بدون ملاحظه شرکت مجري خدمات نيز ميتواند از ويژگيهاي اپليکيشن عبور باشد(اولين پرواز) 3- تخفيف مناسب و قيمت ارزان تر نيز از سياستهاي مديران اپليکيشن عبور است تا شما بتوانيد اقتصادي تر سفر نماييد( سفرارزان) هدف بزرگتر و دردست اقدام ما مذاکره با صاحبان خدمات هوايي براي اخذ خدمات ويژه بيشتري است که در آينده نزديک بعنوان پاداش همکاري با عبور دريافت خواهيد کرد. دريافت خدمات هوايي در اپليکيشن عبور بسيار آسان است فقط کافيست شما وسيله حمل و نقل خود را هوايي انتخاب و نسبت به تکميل اطلاعات درخواستي اقدام نماييد و با صفحه اي کامل از پروازهاي مستقيم به مقصد مورد نظر مواجه شده و خريدي آسان داشته باشيد.