خدمات قطار بين شهري در اپليکيشن عبور

سيستم انحصاري و يکسان راه آهن جمهوري اسلامي ايران در بخش خدمات ريلي تاحدود زيادي غير قابل تغيير است ولي رايزني هاي مديران اپليکيشن عبور بامالکين قطارهاي مسافربري نويد خدمات ويژه براي مشتريان دايمي عبور را ميدهد که باعضويت در باشگاه مشتريان ما از آن برخوردار خواهيد شد امتيازاتي مانند ترانسفر ايستگاهي رايگان ياتخفيف دار. تخفيف ويژه در خريدهاي بعدي. اقامت در مقصد و ... براي خريد خدمات ريلي همه شرکتها در اپليکيشن عبور پس از تعيين مسير وزمان حرکت کليه حرکتهاي ريلي قابل رويت است و با تکميل اطلاعات درخواستي قيمت بليط تعيين وپس از پرداخت وجه بليط شما صادر ميگردد اهميت خريد ازعبور علاوه بر استفاده از امتيازات فوق فيلتر کردن نام شرکت مورد نظر وخريد از آن سرويس است و علاوه بر آن خدمت ابتکاري قطار باهتل در بسياري از مسيرهاي منتهي به مشهد مقدس. قم ودر آينده نزديک شهرهاي ديگر از جديدترين خدمت ريلي است که شما ميتوانيد ازما بخواهيد.