خدمات سواري بين شهري در اپليکيشن عبور

استفاده از خدمات حمل ونقل بين شهري با خودروي سواري امروزه يکي از مهمترين روشهاي مسافرت بين شهري با فواصل کوتاه بين استاني ميباشد اما براي تهيه بليط اين خودروهاي عمومي هيچ مکانيزمي وجود ندارد و همه ما براي اين نوع سفر چاره اي جز مراجعه به ترمينالهاي خاص و انتظار کشيدن براي به حد نصاب رسيدن تعداد مسافر هر خودرو نداريم که اين روش ايراداتي را بهمراه دارد که مهمترين آن اتلاف وقت و عدم اطلاع کافي از خودرو و راننده همراه ما در سفر است .
ما درحال برنامه ريزي ساماندهي اين ناوگان نسبتا بزرگ در سطح کشور هستيم و لذا سايت و پليکيشن عبور به شما اين امکان را ميدهد تا با مراجعه به صفحه مربوطه تاريخ. زمان حرکت. محل سوار شدن. صندلي خود وحتي خدمات بين راهي را انتخاب نماييد. در تمام بخش هاي خدمات عبور انتخاب نوع شرکت حمل و نقلي نيز از ويژگي هاي خاصي است که با فيلتر کردن خواسته خود بدان دسترسي خواهيد داشت. تلاش ما براين است تا حتي الامکان به شما نزديکترين ترمينال يا ايستگاه سوار و پياده شدن در مبداء يا مقصد را معرفي نماييم تا با کمترين هزينه و کاهش زحمت مراجعه به ساير ترمينالها ؛ سفر خود را انجام دهيد و لذت بيشتري از مسافرت خود ببريد. علاوه بر اين امتيازات امکان خريد صندلي بصورت آنلاين وجود دارد و تا 3 ساعت قبل از حرکت زمان داريد تا مشخصات کامل همراهان خود را در سيستم ثبت کنيد و ازجرايم احتمالي تغيير نام مسافر معاف گرديد.