کاربر گرامی پس از عملیات انتخاب سفر از طریق اپلیکیشن عبور با استفاده از شناسه کاربری و رمز عبور خود وارد سامانه گردید و پس از بررسی اطلاعات نوع سفر خود و نیز مبلغ قابل پرداخت اطلاعات مسافر مورد نظر را وارد نموده و عملیات پرداخت را انجام دهید.